Logo dorpsraad
Corona-Pass-em-door-A3
20200406_Gemeenteraad-advertentie-def

Beste inwoners,

Deze coronacrisis vraagt veel van ons allen. Mensen worden (erg) ziek of komen te overlijden, mensen zijn ongerust, voor zichzelf of hun dierbaren, worden onzeker over hun baan en toekomst. Deze onzekerheid en angst kan op dit moment niemand wegnemen.

Tussen alle nieuwsberichten sijpelen er gelukkig ook af en toe positieve verhalen door.

Over een samenleving die hechter wordt, naar elkaar toegroeit en elkaar wil helpen.

In aansluiting hierop verschijnt over enkele dagen via diverse kanalen onderstaande berichtgeving die is bedoeld voor de inwoners van onze gemeente:

Hulp bieden of hulp vragen? Nieuw digitaal platform

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet vanzelfsprekend dat inwoners alles nog kunnen of mogen doen. Heeft u bijvoorbeeld hulp nodig bij het doen van boodschappen of het uitlaten van uw hond? Of heeft u zelf wat tijd over om anderen te helpen? Biedt u als ondernemer aangepaste diensten aan? Speciaal daarvoor is het platform www.samensintanthonis.nl opgericht.

Grote betrokkenheid

Er ontstaan gelukkig veel initiatieven in de dorpen en op social media. Het is goed om te zien dat inwoners zo betrokken zijn bij elkaar. Veel van onze vrijwilligers vallen echter zelf in de kwetsbare doelgroep, dus laten we ook samen proberen om juist deze doelgroep te ontzien.

Digitaal platform

We willen ook voorkomen dat er een wildgroei aan initiatieven ontstaat of dat vraag en aanbod elkaar mislopen. Juist nu is het belangrijk dat onze inwoners elkaar weten te vinden.

Met dit in het achterhoofd heeft de gemeente Sint Anthonis de website www.samensintanthonis.nl in het leven geroepen en komt er één centraal punt voor de hele gemeente. Deze website gaat binnen enkele dagen online. Vervolgens kan hier iedereen een hulpvraag plaatsen of aanbieden om andere mensen te helpen.

We realiseren ons dat niet iedereen digitaal vaardig is en dit platform weet te vinden. Daarom roepen we ook de omgeving van hulpvragers en hulpbieders op om hen te helpen. Weet u dat uw buurvrouw geholpen is als iemand haar boodschappen doet? Plaats dan haar vraag op de website.

Hulp nodig bij het plaatsen?

Het plaatsen van een bericht is eenvoudig en wijst zich vanzelf. Mocht het toch niet lukken, neem dan contact op met welzijnsorganisatie Sociom. Zij helpen u graag verder en zijn bereikbaar op telefoonnummer 0485 – 700 500 of via de e-mail info@sociom.nl.

Samen zorgen we ervoor dat we op elkaar kunnen blijven rekenen en op elkaar blijven letten.

Informatie over de coronacrisis vindt u op www.sintanthonis.nl. Van daaruit wordt u zo nodig doorverwezen naar websites van de Rijksoverheid, het RIVM en de veiligheidsregio.

Ook via de gemeentepagina, Facebook, Twitter en Instagram houdt de gemeente u op de hoogte van actuele ontwikkelingen (niet via Whatsapp!).

Voor ondernemers is er een aparte ondernemerspagina met corona-onderwerpen beschikbaar via www.sintanthonis.nl.
Voor vragen belt u de gemeente 0485 388888 of het landelijke nummer: 0800 1351

Dorpsraad Wanroij

Een stichting die behoud en verbetering van de leefbaarheid in Wanroij als doelstelling heeft. In samenwerking met de gemeente, verenigingen en diverse andere geledingen zijn wij betrokken bij vele aanpassingen en verbeteringen in onze gemeenschap.

Enkele voorbeelden zijn: Feestverlichting, Inrichting N602, speelvelden, starterswoningen, bestemmingsplannen, zorgcollectief Wanroij (in het kader van zelfsturing en de zogenaamde burgerparticipatie), ondersteuning werkgroep Goede doelen Wanroij.

Zoals je leest zijn we actief op vele terreinen. Weet jij een activiteit om de leefbaarheid van te vergroten. Zie jij ergens kansen voor de ontwikkeling van Wanroij. Weet jij een leuk project om Wanroij nog beter te maken. Neem contact met ons op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Hebben we je interesse gewekt, neem vrijblijvend contact met ons op via dorpsraad@wanroij.nu  Wij vertellen je graag nog meer.

De werkgroep Goede doelen Wanroij ondersteunen wij  bij de jaarlijkse gezamenlijke collecte.

                                    Goede doelen Wanroij Valentijn actie

Wat was het leuk en een succes. Meer dan honderd roosjes hebben jullie, inwoners van Wanroij en vast ook wel er omheen, gekocht tijdens de Valentijn actie Bij Jan Linders. Wat zal je geliefde, je lieve broer of zus, je vader of moeder, of je geheime liefde blij geweest zijn met deze attentie en vooral met de blijk van jou liefde voor hem/haar.

We zijn Daphne, en via haar heel Jan Linders Wanroij, dankbaar voor alle hulp en de medewerking die ze ons gegeven hebben. Dank zij Jan Linders en jullie kunnen wij, werkgroep Goede Doelen Wanroij, straks weer 100 % van alle opgehaalde collecte gelden doneren aan de 11 goede doelen. En let op, we gaan nog meer acties doen dit jaar!!!

Hierbij enkele activiteiten van de Dorpsraad:

  • Een bloemetje bij onze kerk en De Lookant . In samenwerking met Jan van de Hulsbeek worden de bloembakken bij de kerk en de Lookant jaarlijks gevuld met kleurige, fleurige bloemen. Iets waar we allemaal van kunnen genieten.
  • Een lid van de Dorpsraad is bij het Zorg Collectief Wanroij aangesloten om hen te ondersteunen en te kijken waar de Dorpsraad een bijdrage kan leveren. Een belangrijk initiatief nu de gemeente tal van sociale/WMO zaken neerlegt bij de burgers.
  • Als Dorpsraad hebben we een werkgroep N602 opgericht. Samen met de  werkgroep en de gemeente zijn we bezig geweest om onze N602  mooi in te richten waarbij de volgende 3 speerpunten altijd voorop hebben gestaan.
  • Vermindering geluidshinder
  • Veilige fietszones
  • Rolstoel en rollator vriendelijke toegang

Helaas heeft het bij de uitvoering niet altijd meegezeten. Bij het maken van het bestek zijn grote fouten gemaakt. De controle van het bestek door de gemeente heeft niet of niet voldoende plaatsgevonden. Als werkgroep zijn we doorgegaan om nog zoveel mogelijk van onze oorspronkelijke wensen. hersteld te krijgen. Ons grootste aandachtspunt is nu nog de kwaliteit van het klinkergedeelte van de weg. Maar goed werk heeft tijd nodig (en in dit geval wel héél veel tijd).

Contactgegevens

Dorpsraad Wanroij
Hank 36
5446 XG Wanroij

dorpsraad@wanroij.nu

Foto's