Over Dorpsraad Wanroij

Dorpsraad Wanroij, een stichting die behoud en verbetering van de leefbaarheid in Wanroij als doelstelling heeft. In samenwerking met de gemeente, verenigingen en diverse andere geledingen zijn wij betrokken bij vele aanpassingen en verbeteringen in onze gemeenschap.

Afgelopen jaren hebben we diverse activiteiten ontplooid.

·         CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, een samenwerkingsvorm waarbij mensen in groepsverband eigen woningen laten bouwen.  In Wanroij zijn de vrijkomende locaties van sporthal De Wilgen alsmede de locatie Gerardus Majella hiervoor gebruikt. Thans wordt er druk gebouwd en we hopen dat binnenkort ook de laatst beschikbare woningen/kavels een toekomstige bewoner zullen vinden

·         De werkgroep Goede doelen Wanroij ondersteunen wij  bij de jaarlijkse gezamenlijke collecte.

·         Een bloemetje bij onze kerk. In samenwerking met Jan van de Hulsbeek worden de bloembakken bij de kerk jaarlijks gevuld met kleurige, fleurige bloemen. Iets waar we allemaal van kunnen genieten.

·         Een lid van de Dorpsraad is bij het Zorg Collectief Wanroij aangesloten om hen te ondersteunen en te kijken waar de Dorpsraad een bijdrage kan leveren. Een belangrijk initiatief nu de gemeente tal van sociale/WMO zaken neerlegt bij de burgers.

·         Als Dorpsraad hebben we een werkgroep N602 opgericht. Samen met de  werkgroep en de gemeente plannen we de mogelijke en noodzakelijke aanpassingen van de N602 (weg van Sint Anthonis naar Mill). Recentelijk hebben we een inloopmiddag en avond gehouden waar de omwonenden en andere belangstellenden geïnformeerd zijn over de plannen.

Daarnaast zijn we gesprekspartner voor gemeente en provincie bij oa: bestemmingsplannen, structuurvisies, verkeersplannen, handhavingsbeleid, geurbeleid, groenbeleid, speelvelden, zelfsturing, WMO en wat er verder naar voren komt. Ook zijn we gesprekspartner van diverse organisaties, zoals, PGSA, SWO, ZLTO, WAC, diverse verenigingen, KBO, Politie, school, gemeenschapshuis, OBDN, buurtverenigingen, Heemkunde, etc.. Verder nemen we deel aan het regionale Dorpsradenoverleg.

Zoals je leest zijn we actief op vele gevarieerde terreinen. Weet jij een activiteit om de leefbaarheid van te vergroten. Zie jij ergens kansen voor de ontwikkeling van Wanroij. Weet jij een leuk project om Wanroij nog beter te maken. Neem contact met ons op, dan bekijken we samen de mogelijkheden.

Op vele terreinen actief. En dit wordt echt niet minder.