Over Dorpsraad Wanroij

Dorpsraad Wanroij is een stichting met als voornaamste doel het behoud en de verbetering van de leefbaarheid in Wanroij. In nauwe samenwerking met de gemeente, verenigingen en andere betrokken partijen zetten we ons in voor verschillende aspecten van onze gemeenschap. Enkele van onze belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

  1. Leefbaarheid: We streven naar een prettige en veilige woonomgeving voor jong en oud. Dit omvat niet alleen fysieke aspecten, zoals groenvoorzieningen en nette straten, maar ook sociale verbondenheid en gemeenschapszin.
  2. Woningbouw voor jong en oud: We pleiten voor een gevarieerd woningaanbod, zodat zowel jonge gezinnen als senioren geschikte huisvesting kunnen vinden. Betaalbare en duurzame woningen zijn hierbij essentieel.
  3. Ontwikkeling van het buitengebied: We werken samen met lokale boeren, organisaties en andere belanghebbenden om het buitengebied te behouden en te ontwikkelen. Denk aan wandel- en fietspaden, natuurbeheer en landschapsbehoud.
  4. Verkeersveiligheid: We zetten ons in voor veilige wegen, oversteekplaatsen en verkeersmaatregelen. Dit omvat ook het bevorderen van duurzaam vervoer, zoals fietsen en elektrische auto’s.
  5. Speelvelden en recreatievoorzieningen: We stimuleren de aanleg en het onderhoud van speelplekken voor kinderen en ontmoetingsplekken voor alle leeftijden. Denk aan parken, sportvelden en ontspanningsruimtes.
  6. Zorg voor ouderen: We ondersteunen initiatieven die de zorg en het welzijn van ouderen bevorderen. Dit kan variëren van thuiszorg tot sociale activiteiten.
  7. Samenwerking tussen verenigingen en stichtingen: We moedigen lokale organisaties aan om samen te werken en kennis uit te wisselen. Dit versterkt de gemeenschap en vergroot de impact van gezamenlijke projecten.
  8. Ondersteuning van lokale ondernemers: We erkennen het belang van lokale bedrijven en ondernemers. We willen ruimte bieden voor innovatie, werkgelegenheid en economische groei binnen Wanroij.
  9. Energietransitie: We staan voor een duurzame toekomst en willen de overgang naar groene energie bevorderen. Dit omvat bewustwording, energiebesparing en het stimuleren van initiatieven zoals zonnepanelen en windenergie.
  10. Goede doelen: We ondersteunen lokale goede doelen en initiatieven.

Dorpsraad Wanroij blijft zich inzetten voor deze doelen en werkt nauw samen met de gemeente, bewoners en andere partners. Samen bouwen we aan een veerkrachtige en bloeiende gemeenschap.