Het dorp Wanroij wil op de toekomst voorbereid zijn. Om die reden heeft de dorpsraad het initiatief genomen om middels een toekomstvisie te onderzoeken waar Wanroij over 10 tot 15 jaar wil staan.

“TOEKOMST WANROIJ 2035”

Met de inbreng vanuit het dorp zal een wensbeeld geschetst worden voor de toekomst van Wanroij. Hiermee willen we de leefbaarheid verder vergroten.

Op de volgende pagina’s zal u gevraagd worden om voor een aantal thema’s aan te geven waar de sterke en zwakke punten van het dorp liggen en waar u mogelijke bedreigingen of kansen ziet.

Daarna worden u een aantal stellingen voorgelegd. Deze stellingen / vragen gaan over de toekomst van het dorp Wanroij.

Scan de QR code om de enquete te openen of klik op deze link .https://app.maptionnaire.com/q/8tv6j8ohy7j6