Omgevingsvisie

Alles wat je ziet, voelt, hoort en ruikt is onderdeel van de fysieke leefomgeving. Dit zijn bijvoorbeeld gebouwen, het verkeer, de natuur en een schone lucht.

Onze doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving leggen we vast in de Omgevingsvisie.

Zo helpt de Omgevingsvisie ons bij het maken van plannen voor onze gemeente tot 2040.

Wil jij ook meedenken over de toekomst van Land van Cuijk? Doe mee!  Vul de vragenlijst in via: https://bit.ly/3ofxtMd